Jakie są różnice między zarządzaniem wiedzą a zarządzaniem informacją?

W dzisiejszych czasach zarządzanie wiedzą i informacją są kluczowe dla funkcjonowania wielu organizacji. Jednakże wiele osób myli te dwa pojęcia. W tym artykule omówimy różnice między zarządzaniem wiedzą a zarządzaniem informacją, aby pomóc Ci zrozumieć, jakie są kluczowe różnice między tymi pojęciami.

Co to jest zarządzanie wiedzą?

Zarządzanie wiedzą odnosi się do procesów, technologii i strategii, które pomagają organizacjom w pozyskiwaniu, przechowywaniu i wykorzystywaniu wiedzy. Wiedza to intelektualne zasoby organizacji, które mogą wynikać z doświadczenia, badań, wiedzy ekspertów, społeczności i wiele innych źródeł.

Kluczowe elementy zarządzania wiedzą

 • Pozyskiwanie wiedzy
 • Tworzenie wiedzy
 • Przechowywanie wiedzy
 • Wykorzystywanie wiedzy
 • Dzielenie się wiedzą

Metody zarządzania wiedzą

 • Wewnętrzne bazy danych
 • Systemy zarządzania treścią (CMS)
 • Portale wiedzy
 • Narzędzia społecznościowe
 • Systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM)

Co to jest zarządzanie informacją?

Zarządzanie informacją odnosi się do procesów, technologii i strategii, które pomagają organizacjom w pozyskiwaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu i udostępnianiu informacji. Informacje to dane i fakty, które organizacje zdobywają w codziennej działalności.

Kluczowe elementy zarządzania informacją

 • Pozyskiwanie informacji
 • Przetwarzanie informacji
 • Przechowywanie informacji
 • Udostępnianie informacji
 • Ochrona informacji

Metody zarządzania informacją

 • Systemy zarządzania bazami danych (DBMS)
 • Systemy zarządzania dokumentami (DMS)
 • Systemy zarządzania treścią (CMS)
 • Systemy zarządzania wiedzą (KMS)

Różnice między zarządzaniem wiedzą a zarządzaniem informacją

Definicje

Zarządzanie wiedzą odnosi się do zarządzania zasobami intelektualnymi organizacji, takimi jak wiedza ekspertów, doświadczenia, badania i społeczność. Z drugiej strony, zarządzanie informacją odnosi się do zarządzania danymi i faktami, które są zdobywane w codziennej działalności organizacji.

Cele

Celem zarządzania wiedzą jest wykorzystanie wiedzy w organizacji, aby zwiększyć wydajność i innowacyjność, poprawić jakość produktów i usług oraz zwiększyć konkurencyjność na rynku. Celem zarządzania informacją jest zapewnienie dostępu do dokładnych i aktualnych informacji, aby organizacja mogła podejmować skuteczne decyzje.

Źródła

Wiedza, którą zarządza się w ramach zarządzania wiedzą, pochodzi z różnych źródeł, takich jak eksperci, doświadczenia, badania, społeczność i wiele innych. Informacje, które zarządza się w ramach zarządzania informacją, pochodzą z różnych źródeł, takich jak dokumenty, bazy danych, systemy informatyczne, transakcje biznesowe i wiele innych.

Przetwarzanie

W ramach zarządzania wiedzą, informacje są przetwarzane przez ekspertów, którzy wykorzystują swoją wiedzę do opracowania nowych rozwiązań i udostępnienia ich innym w organizacji. W ramach zarządzania informacją, informacje są przetwarzane przez systemy informatyczne i oprogramowanie, które pomagają organizacji w organizowaniu i analizowaniu danych.

Rodzaje wiedzy i informacji

Wiedza, którą zarządza się w ramach zarządzania wiedzą, jest zwykle niestandardowa i trudna do zdefiniowania. Jest to często wiedza o procesach, systemach i sposobach pracy w organizacji. Informacje, które zarządza się w ramach zarządzania informacją, są zwykle standardowe i łatwe do zdefiniowania. Są to zwykle fakty, dane liczbowe i dokumenty.

Efektywność

Zarządzanie wiedzą jest skuteczne, gdy wiedza jest wykorzystywana do opracowania nowych rozwiązań i udostępniana innym w organizacji. Zarządzanie informacją jest skuteczne, gdy organizacja ma dostęp do dokładnych i aktualnych informacji, które pomagają w podejmowaniu skutecznych decyzji.

FAQ- Najczęściej zadawane pytania

 1. Jakie są główne różnice między zarządzaniem wiedzą a zarządzaniem informacją?Zarządzanie wiedzą skupia się na zarządzaniu zasobami intelektualnymi, takimi jak wiedza ekspertów i doświadczenia, podczas gdy zarządzanie informacją skupia się na zarządzaniu danymi i faktami, które są zdobywane w codziennej działalności organizacji.
 1. Jakie są kluczowe elementy zarządzania wiedzą?
  Kluczowe elementy zarządzania wiedzą to pozyskiwanie wiedzy, tworzenie wiedzy, przechowywanie wiedzy, wykorzystywanie wiedzy i dzielenie się wiedzą.
 1. Jakie są najważniejsze narzędzia stosowane w zarządzaniu informacją?
  Wśród narzędzi stosowanych w zarządzaniu informacją znajdują się systemy zarządzania bazami danych, systemy zarządzania dokumentami, systemy zarządzania treścią i systemy zarządzania wiedzą.
 1. Czy zarządzanie wiedzą i zarządzanie informacją są równie ważne w organizacji?
  Zarządzanie wiedzą i zarządzanie informacją są oba ważne dla organizacji, ale konieczne są różne podejścia, aby skutecznie zarządzać wiedzą i informacją.
 1. Jakie są korzyści z wprowadzenia zarządzania wiedzą i informacją w organizacji?Wprowadzenie zarządzania wiedzą i informacją może prowadzić do poprawy wydajności, innowacyjności, jakości produktów i usług oraz zwiększenia konkurencyjności na rynku.

Podsumowanie

Zarządzanie wiedzą i informacją to dwa różne podejścia, które są kluczowe dla funkcjonowania organizacji. Zarządzanie wiedzą pozwala na wykorzystanie wiedzy ekspertów i innych zasobów intelektualnych, podczas gdy zarządzanie informacją skupia się na zarządzaniu danymi i faktami. Oba podejścia mają na celu poprawę wydajności i innowacyjności organizacji oraz poprawę jakości produktów i usług. Aby wprowadzić zarządzanie wiedzą i informacją w organizacji, należy zastosować odpowiednie narzędzia i strategie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zarządzania wiedzą i informacją, zostaw komentarz lub udostępnij ten artykuł na swoich mediach społecznościowych.

Artykuł przygotowany we współpracy z https://www.bystroglow.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here