kobieta ciężarna - jaką pomoc może otrzymać?

Wszystkie kobiety ciężarne, które pracują są chroniona przez przepisy prawa pracy. Na jakie świadczenia dokładnie mogą liczyć? Jakie warunki należy spełnić? Wszystkie najważniejsze informację znajdują się poniżej.

Komu przysługuje zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński jest dedykowany zatrudnionym kobietom, które są ubezpieczone przez swoich pracodawców. Taka pomoc daję im zabezpieczenie finansowe w pierwszych miesiącach życia malucha. O taki zasiłek może się starać kobieta, która w trakcie trwania stosunku pracy:

  • urodziła dziecko,
  • przyjęła wychowanie nad dzieckiem, w wieku do 7 roku życia,
  • przyjęła wychowanie nad dzieckiem w wieku do 7 roku życia, w ramach rodziny zastępczej, oczywiście jeżeli nie jest rodziną zastępczą zawodową.

Zasiłek macierzyński jest przyznawany z tytułu ubezpieczenia chorobowego. Mogą go pobierać również kobiety, które były zatrudnione u danego pracodawcy na umowę zlecenie, agencyjną lub oraz umowę o pracę na czas określony lub okres próbny.

O zasiłek macierzyński mogą się również ubiegać kobiety, które są zatrudnione w przedsiębiorstwie, które popadło w stan likwidacji lub upadłości.

Przeczytaj też: http://vbeta.pl/plusy-i-minusy-pracy-w-korporacji/

ZUS – świadczenie dla ciężarnej i rodziców

Kolejnym świadczeniem o które mogą się ubiegać rodzice dziecka, które dopiero co przyszło na świat jest jednorazowa zapomoga, czyli tak zwane becikowe. Kwota może nie jest bardzo wysoka, ale zawsze wspomoże nawet w niewielkim stopniu budżet rodzinny.

Komu się należy becikowe? O jednorazowe świadczenie może się ubiegać zarówno matka dziecka, jak i ojciec. O becikowe może się starać również opiekun faktyczny. Jedyny warunek jaki trzeba spełnić, to dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę, nie może przekroczyć 1922 złotych. Wniosek o becikowe należy złożyć w ciągu 12 miesięcy, od dnia narodzin dziecka.

Świadczenie dla ciężarnej bezrobotnej

W przypadku kobiet, które są ciężarne a pracowały na umowę o dzieło, studiowały, były bezrobotne lub są rolnikami mogą pobierać świadczenie rodzicielskie, które wynosi 1000 złotych miesięcznie. W przypadku tej pomocy, nie istnieje kryterium dochodu, za to jest inny warunek do spełnienia. Świadczenie nie przysługuje rodzicom, którzy otrzymują zasiłek macierzyński.

Źródło: https://formatujtekst.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here