Notariusz i jego rola

Notariusz dawniej był nazywany rejentem. Jest on powoływany przez Ministra Sprawiedliwości, wyznaczającego siedzibę jego kancelarii. W przypadku takiej decyzji wymagana jest opinia rady właściwej izby notarialnej.

Rola notariusza

Notariusz posiada odpowiednie uprawnienia i działa jako osoba zaufania publicznego. Ponadto, korzysta z ochrony, która przysługuje każdemu funkcjonariuszowi publicznemu. Prawo o notariacie reguluje czynności, które on wykonuje – mają one charakter dokumentów urzędowych. Notariusz musi czuwać nad bezpieczeństwem i słusznym interesem stron, dla których podjęte czynności mają skutki prawne.

Zadania notariusza

W systemie prawnym notariusz czuwa nad zabezpieczeniem i pewnością obrotu prawnego. Jego działanie zapobiega wielu sporom sądowym (w przyszłości) – w tym przypadku jego działalność ma charakter prewencyjny. Notariusze często są zatem nazywani sędziami braku sporu. Należy pamiętać o tym, że notariusz nie wykonuje takich czynności jak radca prawny, adwokat, czy inny przedstawiciel zawodów prawniczych, ale dokonuje czynności notarialnych.

Notariat w Polsce

Notariusze wchodzą w skład samorządu notarialnego, który obejmuje izby notarialne i Krajową Radę Notarialną. Są to jednostki organizacyjne samorządu. Notariusze, którzy prowadzą kancelarię w okręgu sądu apelacyjnego, tworzą izbę notarialną. Ich siedzibą jest siedziba sądu apelacyjnego. Warto zauważyć, że przynależność do samorządu jest obowiązkowa dla każdego notariusza. Notariat powinien zapewniać zgodność z prawem odnośnie obrotu prawnego, a także zachowanie kwestii bezpieczeństwa. W większości krajów notariat jest bardzo ważny, ma znaczące miejsce odnośnie organów ochrony prawnej. Jego działalność opiera się na wieloletniej tradycji, a funkcjonowanie bez notariatu trudno sobie wyobrazić.

Notariusze są funkcjonariuszami publicznymi, których zadania i prawa są określone w odpowiednich przepisach. Czynności przez niego wykonywane, powinny się cechować dokładnością i zachowaniem należytej staranności. Posiada on określone uprawnienia, jednak może także podlegać odpowiedzialności, jeśli nie wykonał należycie swojej pracy lub działał na szkodę osób trzecich. Jego działania niosą za sobą konsekwencje prawne, dlatego wymagane jest zachowanie bezpieczeństwa i przestrzeganie przepisów prawa o notariacie.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here