Certyfikacja ISO 9001 to dopiero początek drogi organizacji do podnoszenia jakości. Bardzo ważne są zadania związane z utrzymaniem systemu, jego bieżącą weryfikacją oraz doskonaleniem. Kluczowymi postaciami w tym obszarze są pełnomocnik kierownictwa oraz audytor wewnętrzny.

Zadania pełnomocnika ds systemu zarządzania jakością

Pełnomocnik ds systemu zarządzania jakością jest w firmie pomostem pomiędzy przedstawicielami kierownictwa, a jednostką certyfikującą. Ta osoba koordynuje przebieg całego procesu certyfikacji, a także utrzymanie systemu zarządzania jakością. Do jej zadań należy planowanie oraz wdrażanie systemu w firmie. Pełnomocnik zajmuje się też przygotowywaniem dokumentów systemu,  wyznaczaniem celów jakości i wskaźników dla organizacji oraz nadzorem nad wszelkimi działaniami związanymi z utrzymaniem systemu np. audytami wewnętrznymi i wprowadzaniem działań korygujących.

Rola audytora wewnętrznego w przedsiębiorstwie

Audytor wewnętrzny to osoba, która pomaga w procesie ciągłego doskonalenia organizacji. Jego praca polega na przygotowywaniu, przeprowadzaniu oraz raportowaniu wyników audytu firmy pod kątem zgodności z wymogami danej normy. Niezgodności, które zostaną przez niego zauważone mogą zostać szybko usunięte, co zapobiegnie stratom i przyspieszy rozwój przedsiębiorstwa. Audytor wewnętrzny powinien w swoich działaniach być bardzo skrupulatny i odpowiedzialny. Ważne jest także empatyczne podejście do kontrolowanych pracowników oraz prawidłowe wyciąganie wniosków z zebranych informacji. Aby praca audytora mogła być efektywnie wykorzystana bardzo istotna jest umiejętność sporządzania dobrych raportów z audytu. Jak widać audytor wewnętrzny powinien być bardzo dobrze przygotowany do swojej pracy nie tylko pod kątem merytorycznym, ale także umiejętności miękkich. Aby uzyskać odpowiednią wiedzę i kwalifikacje warto kandydata na audytora wysłać na specjalne szkolenie przeprowadzane przez jednostkę certyfikującą. Szczegóły takiego kursu znajdziesz tutaj: https://szkolenia.bureauveritas.pl/tematy-szkolen/jakosc-szkolenia/audytor-wewnetrzny-szj-iso-90012008-irca/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here