Faktura jest podstawowym dokumentem rozliczeniowym obowiązującym nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Ten sposób rozliczenia spotkasz niemal w każdym kraju Europy, Azji i obu Ameryk. Problem pojawia się, gdy prowadzisz interesy z zagranicznymi kontrahentami i musisz wystawić rzeczoną fakturę. W jakim języku powinna być? Co musi zawierać faktura w języku angielskim?

Kiedy można wystawić fakturę w języku angielskim?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Finansów fakturę w języku angielskim można wystawić wtedy, gdy kierowana jest do zagranicznego kontrahenta lub konsumenta. Urząd swoją decyzję uzasadnia tym, że ustawa o podatku VAT nie zabrania wystawiania dokumentu księgowego w języku obcym. Co ciekawe, jeżeli dokument wystawiany jest firmie, która określona jest jako płatnik VAT, nie ma obowiązku wystawiania faktury w języku polskim.

Ponadto na rzecz konsumenta może zostać wystawiona faktura w dwóch językach, jednak jeden z egzemplarzy musi być w języku polskim. Warto również pamiętać o księgach podatkowych, gdyż muszą być one prowadzone w języku polskim i w polskiej walucie bez względu na posiadane dokumenty. Przetłumaczone dowody transakcji należy przechowywać zgodnie z obowiązującym prawem, a przeliczenia dokonywać po kursie obowiązującym w dniu transakcji.

Co powinna zawierać faktura w języku obcym?

Faktura w języku angielskim, poza danymi obu kontrahentów powinna zawierać informacje na temat usługi lub produktu sprzedaży i cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę podatku, kwotę opodatkowania i należność. Ponadto nie można zapomnieć również o dacie dokonania transakcji i terminie zapłaty.

Jak wystawić fakturę w języku angielskim?

Wystawienie faktury w języku obcym powinien umożliwiać posiadany przez nas program do wystawiania faktur. Bardzo dobrym przykładem jest oprogramowanie Faktura Small Business. Jest ono przeznaczone dla małych i średnich firm, które potrzebują skrojonego na miarę oprogramowania księgowego. Tłumaczenie dokumentu w omawianym programie fakturowym odbywa się w bardzo prosty sposób, ponieważ wystarczy jedynie zmienić język w podglądzie wydruku i faktura zostanie automatycznie sporządzona w języku obcym. Ponadto możliwe jest wystawie dokumentu w języku angielskim, niemieckim, lub w wersji dwujęzycznej.

Wystawianie faktur jest niezwykle prostą czynnością, jednak sprawa komplikuje się, gdy rozliczamy się z kontrahentem znajdującym się poza granicami naszego kraju. Wtedy niezaprzeczalnym dokumentem potwierdzającym transakcję jest faktura w języku angielskim, dlatego warto wiedzieć o niej jak najwięcej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here